START - HOME
Stort og småt

Aktiviteter
Ini'tivpris
Fortovet
2. verdenskrig
Fotoalbum
Renoveringer
Links Fasanvej
Kort
Særlige bygninger

 

 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

 Bevaringsværdige bygninger på Fasanvej

 

Om fredede og bevaringsværdige bygninger

Der er ingen fredede bygninger på Fasanvej, men der er bevaringsværdige bygninger. Enten udpeger Odense Kommune eller Kulturarvsstyrelsen bevaringsværdige bygninger. Bevaringsværdien angives på en skala fra 1-9, med 1 som den højeste værdi. Registrering af bevaringsværdier i byer og bygninger foregår ved hjælp af en speciel metode om kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet.

Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning:

Arkitektonisk værdi
Kulturhistorisk værdi
Miljømæssig værdi
Originalitet
Tilstand

Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen. Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Almindeligvis vil den arkitektoniske og den kulturhistorisk værdi dog veje tungest. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi.

Bevaringsværdien hænger sammen med bygningens arkitektur og historie. Den hænger sammen med, om bygningen er et godt eksempel på periodens arkitektur eller på en særlig byggeskik, om bygningstypen eller bygningsformen er sjælden, om bygningen har dannet forbillede for andre bygninger, om den er intakt, eller om udskiftninger og ombygninger er tilpasset bygningens udtryk, og endelig om bygningen er uundværlig i gadebilledet, i landskabet eller for helheden.

På Fasanvej er der bygninger med værdien 4 og flest med værdien 5.

Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

 • Ikon, der viser bygningens frednings- og bevaringsstatus Fasanvej 1, Odense
  BBR-nummer: 461-117821-1. Fredningsstatus: Bevaringsværdi 4. Opførelsesår: 1912.
 • Ikon, der viser bygningens frednings- og bevaringsstatus Fasanvej 4, Odense
  BBR-nummer: 461-117856-1. Fredningsstatus: Bevaringsværdi 4. Opførelsesår: 1924.
 • Ikon, der viser bygningens frednings- og bevaringsstatus Fasanvej 5, Odense
  BBR-nummer: 461-117864-1. Fredningsstatus: Bevaringsværdi 5. Opførelsesår: 1912.
 • Ikon, der viser bygningens frednings- og bevaringsstatus Fasanvej 24B, Odense
  BBR-nummer: 461-118089-1. Fredningsstatus: Bevaringsværdi 4. Opførelsesår: 1915.
 • Ikon, der viser bygningens frednings- og bevaringsstatus Fasanvej 24B, Odense
  BBR-nummer: 461-118089-1. Fredningsstatus: Bevaringsværdi 4. Opførelsesår: 1915.

Resten af bygningerne har værdien 5  og her er bygningerne jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren.

Se mere på www.kuas.dk/kulturarv/bygninger

 

Dette website redigeres af:  Lars Bjørnsten Fasanvej 14 5230 Odense M.

 

Copyright © 2008    bjoernsten@gmail.com

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx